Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

sektrler

Sektörler

protokol_imzalanan

Protokol İmzalanan Kuruluşlar

taslak_mes

Görüş Sürecinde olan Taslak Meslek Standartları

yaymlanm_ums

Yayımlanmış Ulusal Meslek Standartları