LOGO VE MARKA KULLANIMI PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, kuruluş tarafından belgelendirilen personelin logo/marka kullanım şartları ve kurallarının düzenlenmesi, bu kurallara uyumun izlenmesi ile uygunsuzluk oluşması halinde takip edilecek usullerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR

·        Yönetim Kurulu Başkanı: Gerekli hallerde hukuki süreçlerin yürütülmesine karar verilmesi

·        Kalite Yönetim Temsilcisi: Tüm dokümanların takip edilmesi

·        Sınav Hizmetleri Sorumlusu: Logo ve marka kullanımına ilişkin süreçlerin takip edilmesi, uygunsuz durumların takip edilmesi

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR

·        TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

·        KEK.00 Kalite El Kitabı

5. KAYITLAR

·        FR.23 Mesleki Yeterlilik Belgesi

·        FR.24 Mesleki Yeterlilik Belgesi – Akredite Sistem

·        FR.25 Mesleki Yeterlilik Belgesi – Yetkilendirilmiş Sistem

·        SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi

6. TANIMLAR

6.1. Genel

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.

6.2 Diğer Tanımlar

KURULUŞ LOGOSU: Kuruluş tarafından belirlenmiş olan logodur.

MYK MARKASI: MYK tarafından belirlenen markadır.

TÜRKAK MARKASI: TÜRKAK tarafından belirlenen markadır.

7. UYGULAMA

7.1 Kuruluş Logosunun Kullanım Kuralları

Kuruluş, teknik tanımlamaları belirlenmiş ve üst yönetim tarafından kabul edilmiş logoyu kullanır. Logo Mesleki Yeterlilik Belgelerinde kullanılır. İlgili kayıtlar;

·        FR.23 Mesleki Yeterlilik Belgesi

·        FR.24 Mesleki Yeterlilik Belgesi – Akredite Sistem

·        FR.25 Mesleki Yeterlilik Belgesi – Yetkilendirilmiş Sistem

 

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri istihdam eden kurum/kuruluşlar, basılı ve elektronik ortamda, reklamlarında, tanıtım faaliyetlerinde kuruluş logosunu kullanabilirler. Kuruluş logosu sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belgelendirilmiş kişilerin kartvizitlerinde veya ürün üzerinde kullanılamaz. Bu hususlar sözleşme ile düzenlenir. İlgili kayıtlar;

·        SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi

 

Kuruluş logosu kullanan belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar bu prosedürde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır. Kuruluş logosunu kullanan belgelendirilmiş personel TÜRKAK ve MYK tarafından ilan edilmiş şartlara da uymakla yükümlüdür.

Kuruluş logosuna ait şablon ve logonun kullanımına ilişkin güncel bilgiler web sitesinden temin edilebilir.

Kuruluş logosu bir başka kuruluşun logo veya markası ile birlikte kullanılacaksa, Kuruluş logosu, diğer kuruluşun logo veya markasından daha fazla öne çıkartılamaz.

Belgelendirilmiş personelin belgesinin süresi sona erdiğinde, askıya alındığında veya iptal edildiğinde, belge sahibi veya çalıştığı kuruluş logosunun kullanımını durdurmalıdır.

5.2 Kuruluş Logosunun Uygunsuz Kullanımı

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri çalıştıran kuruluşlar bu prosedür hükümlerine uygun hareket etmekle mükelleftir. Aykırı hareket eden kişiler kuruluş tarafından uyarılır. Uyarıya rağmen uygunsuz kullanıma devam eden kişilerin belgeleri iptal edilir. Gerekli hallerde hukuki süreçler takip edilir.

5.3 MYK ve TÜRKAK Markasının Kullanımı

MYK ve TÜRKAK markaları kuruluşların kendi usul ve esaslarına uygun kullanılır.