2008 yılından beri faaliyet göstermekte olan ODAKLI GRUP, Denetim, Sınav Ve Belgelendirme, Yayıncılık, Tanıtım, Danışmanlık, Araştırma, Raporlama, Ulusal ve Uluslararası Organizasyon hizmetlerinin yansıra Maden, Jeoloji ve Yazılım gibi Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri sunmaktadır.

ODAKLI GRUP, 29.09.2021 tarihinde AB-0408-P Akreditasyon Numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 20.10.2021 tarihinde YB-0298 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki Ulusal Yeterliliklerde Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

ODAKLI GRUP, 18UY0379-3 Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye:3), 18UY0379-4 Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye:4), 18UY0363-4 Mekanizasyon İşçisi (Maden) (Seviye:4 ) ve 19UY0396-4 Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye:4)  mesleklerinde sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmektedir. Yeraltı Hazırlık İşçisi ve Mekanizasyon İşçisi (madenlerde bakımcı) mesleki belge zorunluluğu bulunmaktadır.

ODAKLI GRUP, yetkilendirildiği ulusal yeterliliklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne ve “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standardına uygun olarak bağımsız, tarafsız, adil ve güvenilir şekilde sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

MYK Yetkilendirme Belgesi

TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası