Başvuruların Alınması

Personel belgelendirme başvuruları, ODAKLI GRUP’un merkezinden veya  https://belgelendirme.odakligrup.com/basvuru-sureci.asp web sitesinden temin edilebilecek FR.03 Başvuru Formu ile elden, faks, e-mail yoluyla veya başvuru sahibinin, https://odakligrup.voc-tester.com/basvuru sayfası üzerinden VOC-TESTER yazılımı olmak üzere iki farklı yöntem ile alınmaktadır.

Online olarak doldurulan başvuru formları VOC-TESTER programına otomatik olarak kaydedilir. Kayıt altına alınan tüm adayların takibi VOC-TESTER programının Aday İşlemleri alanından yapılır. Elden yapılmak istenen başvurular için aday adayının doldurduğu bu formlar Destek Personeli tarafından, VOC-TESTER Programında aday işlemleri bölümünden sisteme kaydedilir veya form doldurulmamış ise aday adayına başvuruyu elektronik ortamdan yapmasına yardımcı olunarak ve çıktısı imzalatılarak ve diğer tüm evrakların kontrolleri yapılarak başvurunun tamamlanması sağlanır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler; aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak Odaklı Grup’a iletirler. Belirtilen evrakları olmayan kişilerin başvuruları onaylanmaz.

  • Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, vb.)
  • SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış)
  • Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı FR.03 Başvuru Formu
  • Sınav bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (dekontun açıklama bölümünde sınava girecek kişinin adı soyadı, TC kimlik numarası, sınava girmek istediği il belirtilmelidir.)

Tek Nokta Başvurularının Alınması

Tek Nokta Başvurusu, adayın ilgili mesleki yeterlilik belgesi alması için gerekli sınav ücretinin işvereni veya üçüncü kişi tarafından karşılandığı başvurudur. Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişilik gruplar, aynı meslekten olabileceği gibi farklı Ulusal Yeterliliklerden de olabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru sahibinin, evrakları, Sınav Hizmetleri Sorumlusunun yetkilendirdiği bir Destek Personeli tarafından incelenir ve evraklarda eksiklik bulunması halinde eksik evrak bildiriminde bulunularak evraklarını tamamlaması istenir.


Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde belgelendirme programına uygun şeklide bu şart sorgulanır.


Başka bir kuruluşta sınava girerek birim başarı belgesi almış olan kişilerden, bir diğer birim sınavına Odaklı Grup’ta girmek için belgelendirme başvurusu yapmaları halinde adayın başvurusu alınır.  Doğrulama; diğer belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçilerek yapılır. Belgelendirme kuruluşunun, TÜRKAK (Akreditasyon), MYK yeterlilik belgeleri elektronik ortamda doğrulanabilir.


Başvuru Formu ve başvuru ile ilgili evraklar sınav sonrasında sınav ile ilgili diğer kayıtlarla birlikte kişinin dosyasında saklanır.


ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ