Odaklı Grup Üst yönetiminde görev aldığım sürece;

 1. Odaklı Grup tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme Odaklı Grup yönetimi olarak, belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
 2. Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğumu, çıkar çatışmalarını yönettiğimi ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliğimi koruyacağımı;
 3. Odaklı Grup’a belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
 4. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
 5. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
 6. Çalışmalarını özüne insanı yerleştirerek, ahilik kültürünü özümsemiş hizmet anlayışı ile sürekli gelişmeye odaklanmış; yönetimin desteği ve tüm çalışanlarının katılımıyla, hizmet kalitesini mükemmellik ilkesiyle yürüteceğimi,
 7. Belgelendirme için gerekli şartlarını belirleyerek, başvuru sahibi, kuruluş veya şirketin yapısını gözetilmeksizin gizlilik, dürüstlük, güvenilir, objektif ve tarafsızlık ilkelerine sadık kalarak zamanında doğru ve eksiksiz olarak hizmetlerini adil şekilde uygulayacağımı,
 8. İletilen şikâyet ve itirazları; kullanıcılarına ayrımcılık yapılmadan, başvuru sahiplerini mağdur etmeyecek en kısa süre içinde, bilinçli olarak yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmayacak şekilde gerekli inceleme ve değerlendirilmelerini yaparak sonuçlandıracağımı,
 9. Odaklı Grup zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmaz, tarafsızlığa karşı oluşacak tehlike ve tehditleri belirleyerek, risk tespit edilen hiçbir oluşumun içinde yer almayacağımı,
 10. Ulusal standartlarla belirlenmiş Mesleki Yeterlilik çalışmalarını, yasal mevzuatlar ve Uluslararası şartlar kapsamında, gelişmeleri takip ederek, yenilikçi, yetkin, eğitimli ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için her türlü iyileştirme metotlarını geliştirerek hizmetlerini sürdüreceğimi,
 11. Gizlilik, tarafsızlık ve çıkar çatışmalarına ilişkin kurallar dâhil Odaklı Grup tarafından tanımlanmış kurallara uyacağımı taahhüt ederim.

Nurhan SAĞIR
Yönetim Kurulu Başkanı
İmza